2017 Apr 23 Sun | یکشنبه, 03 ارديبهشت 1396

University

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد
ضرورت ثبت نام اعضای هیات علمی تمام وقت وظیفه در فراخوان جذب/پیوست 01 اسفند 1395
ضرورت ثبت نام اعضای هیات علمی تمام وقت وظیفه در فراخوان جذب 01 اسفند 1395
تمامی آیین نامه ها، بخشنامه ها و فرمهای مربوط به حوزه نظارت و ارزیابی (آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و سایر) 23 بهمن 1395
نحوه ادامه همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته موسات آموزش عالی و سایر ارگانها و اعضای هیات علمی نیمه وقت 12 بهمن 1395
تسری-بخشنامه-شماره-48956-30-مورخ-13-7-95-امور-آموزشی-و-تحصیلات-تکمیلی 10 بهمن 1395
موجه نمودن غیبت دانشجویان 10 بهمن 1395
مهمترین شاخصهای نظارت و ارزیابی آموزشی 29 دی 1395
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی 19 دی 1395
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمی 19 دی 1395
شناسنامه ارتقا اعضای هیات علمی -فرمت ورد 19 دی 1395
شناسنامه عضو هیات علمی متقاضی ارتقا 19 دی 1395
سقف تدریس مدیران اجرایی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ازاد اسلامی 14 دی 1395
نحوه تعین تاریخ اجرای حکم استادیاری اعضای هیات علمی بورسیه و مامور به تحصیل 11 دی 1395
دستورالعمل اجرایی فراخوان سال 1395 17 آذر 1395
الزام دریافت کد شناسه تدریس برای اعضای هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریس 02 آذر 1395
بلااثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دور کارشناسی ارشد(امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی) 03 آبان 1395
عدم دریافت هزینه انصراف از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی) 02 آبان 1395
میزان سقف تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی 27 مهر 1395
شیوه نامه اجرایی معادلسازی ساعات موظف تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی با فعالیتهای فرهنگی، اجرایی، پژوهشی 27 مهر 1395
تسری بخشنامه شماره 31267/30 مورخ 19/5/94(امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی) 13 مهر 1395