2021 Jun 18 Fri | پنج شنبه, 27 خرداد 1400

University

با حکم رهبر صورت گرفت انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سرپرست واحد شهر قدس این دانشگاه را منصوب کرد.

 

به گزارش خبرگزاری آنا، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی دکتر مهدی فتح‌الله را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس منصوب کرد.

در متن حکم رهبر آمده است: بنا به پیشنهاد سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

مراسم تکریم و معارفه سرپرست واحد شهر قدس روز یکشنبه مورخ 96/8/7 ساعت 11 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می شود.

دکتر حسین حسن پور درویشی که در نامه‌ای جداگانه از وی قدردانی شده است پیش از این عهده‌دار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس بود.