سیستم تکریم ارباب رجوع

لینک های مفید

مجموعه کامل مقررات

اخبار دیگر رسانه ها

تصویب کاهش مالیات تحقیقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: براساس طرح ساماندهی رشته محل های این دانشگاه برنامه داریم از تاسیس رشته های موازی در واحدها جلوگیری کنیم.

 

علیرضا رهایی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته توسعه بسیار گسترده ای درخصوص رشته محل های دانشگاه آزاد در سال های ۹۳ و ۹۴ اتفاق افتاده است.

وی افزود: بنابراین شرایطی که امروز با آن روبرو هستیم این است که برخی رشته محل ها به تعداد کافی دانشجو و یا از نظر تخصصی شرایط خیلی مطلوبی ندارند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: برنامه ای که در ساماندهی رشته محل های این دانشگاه دنبال می شود براین اساس است که طرح آمایش آموزش عالی را نهایی کنیم و نیازهای منطقه ای در بخش های مختلف و پتانسیل اعضای هیات علمی و امکانات دانشگاه دیده خواهد شد.

رهایی اظهار داشت: پس از این مرحله طرح ساماندهی اجرایی می شود و براساس آن از ایجاد رشته های موازی در یک منطقه و استان تا حد امکان خودداری می کنیم.

وی عنوان کرد: در یک استان ممکن است ۴۰ واحد دانشگاهی داشته باشیم و برخی از این واحدها رشته های مشابه داشته باشند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: اگر این شرایط موازی کاری از بین برود و رشته ها متمرکز شود، می توانیم تمرکز عضو هیات علمی در واحدها را ایجاد کنیم. شاید حداقل های لازم نیز از نظر تعداد دانشجو برای هرکدام از واحدها فراهم شود.

رهایی عنوان کرد: برنامه ریزی برای طرح ساماندهی رشته محل های دانشگاه آزاد درحال انجام است و پیش بینی می شود این طرح تا بهمن ماه نهایی شود و ساماندهی رشته ها از ابتدای سال آینده نیز آغاز شود.

وی تاکید کرد: از سال آینده ارائه مجوزها و پذیرش دانشجو براساس این طرح انجام می شود