سیستم تکریم ارباب رجوع

لینک های مفید

مجموعه کامل مقررات

اخبار دیگر رسانه ها

تصویب کاهش مالیات تحقیقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، 10 پرونده موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر حمید میرزاده ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه از مجموع 14 پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه استادان این دانشگاه، با ارتقای رتبه 10 پرونده موافقت شد.از این 10 پرونده، 8 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری و 2 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی بود. همچنین با ارتقا رتبه 3 پرونده به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد و یک پرونده نیز برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.