سیستم تکریم ارباب رجوع

لینک های مفید

مجموعه کامل مقررات

اخبار دیگر رسانه ها

تصویب کاهش مالیات تحقیقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با پیشنهاد دکتر میرزاده و تصویب در دویستمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، مقرر شد با وجود دایر بودن سازمان ها و دوایر دولتی پس از خاتمه تعطیلات رسمی نوروز، همه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تا سیزدهم فروردین ماه 96 از تعطیلات نوروزی بهره مند شوند.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا برای رفاه و تکریم خانواده کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، همه کارکنان دانشگاه تا سیزدهم فروردین 96 از تعطیلات نوروزی استفاده می‌کنند.براساس بخشنامه تعطیلی ایام نوروز 96 معاونت اداری و مالی دانشگاه، پایان وقت اداری امسال روز چهارشنبه 25 اسفند تا ساعت 14 تعیین شد.هم‌چنین برای استفاده مناسب همکاران محترم از تعطیلات نوروز و سفرهای احتمالی پیش رو، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند روز شنبه 28 اسفندماه را از مرخصی استفاده کنند و تاریخ آغاز به کار دانشگاه در سال جدید دوشنبه چهاردهم فروردین تعیین شد.همه فعالیت‌های آموزشی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی از روز 14 فروردین 96 طبق روال عادی و با جدیت برقرار خواهد بود