سیستم تکریم ارباب رجوع

لینک های مفید

مجموعه کامل مقررات

اخبار دیگر رسانه ها

تصویب کاهش مالیات تحقیقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرستان واحدهای سیرجان، انار و اقلید را منصوب کرد.

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در حکم دکتر رهبر خطاب به دکتر علی یعقوبی‌پور، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان آمده است:

«برادر گرامی جناب آقای دکتر علی یعقوبی پور

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.»

رهبر همچنین در نامه‌ای جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های دکتر ابوالفضل جعفر قلیخانی در زمان مسئولیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان قدردانی کرد.

***

همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی دکتر رضا قدیری اناری را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار منصوب کرد. در متن این حکم آمده است:

«برادر گرامی جناب آقای دکتر رضا قدیری اناری

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

رهبر در نامه‌ای جداگانه هم از زحمات و تلاش‌های دکتر محسن‌پور نامداری در زمان مسئولیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار قدردانی کرد.

***

در حکم دیگری از سوی دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر جواد گرامی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید منصوب شد. در متن این حکم هم آمده است:

«برادر گرامی جناب آقای دکتر جواد گرامی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

همچنین رهبر در نامه جداگانه‌ای از خدمات مجاهد امیری رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید تقدیر کرد.