اخبار

آمار بازدیدها

بازدیدکنندگان
4
مطالب
11
نمایش تعداد مطالب
159824

حوزه آموزش

 

 

تاکید بر برگزاری کارگاههای آموزشی و بازآموزی ، رعایت اصول ایمنی ، رعایت دقیق پیشنیاز وهمنیازدروس –سقف واحدهای درسی ، نظارت دقیق بر زمان آموزش هر واحد درسی و رعایت سرفصل دروس ، ظرفیت کلاسهای درسی .

رعایت تناسب تخصص مدرسین با دروس مورد تدریس ، سقف ساعات تدریس ، میزان اهتمام در جذب اعضای هیات علمی تمام وقت با مدرک دکتری تخصصی ،  دقت در ممانعت از تدریس افراد با مدرک لیسانس و دانشجوی فوق لیسانس، ارزیابی استادان بوسيله فرمهاي طراحي شده با توجه به 3 ملاك و معيار مشخص شده در فرمها شامل نظرسنجي از دانشجویان، گروه آموزشی و حوزه معاونت آموزشی و آنالیز نتايج حاصله در هر ترم تحصیلی ، نظارت دقیق بر حضور و غیاب استادان و چگونگي برگزاری کلاسهای جبرانی .

نظارت و اعمال دقیق مقررات مربوط به برگزاری امتحانات در سه مرحله (قبل، حین و بعداز برگزاري امتحانات).