اخبار

آمار بازدیدها

بازدیدکنندگان
4
مطالب
11
نمایش تعداد مطالب
159822

حوزه پژوهش

 

 

کتابخانه ( از نظر تعداد و عناوین ، نشریات و مجلات ادواری داخلی و خارجی ، سالنهای مطالعه ، امکانات جستجوی کتاب ، وضعيت فضای کالبدی کتابخانه و تعبیه سیستمهای اعلام و اطفای حریق و فراهم نمودن زمینه لازم برای دسترسی دانشجويان به کتابخانه دیجیتالی.)

آزمایشگاهها و کارگاهها(از نظر وسایل و تجهیزات مورد نیاز بر اساس سرفصل و استانداردهای موجود ، تعداد برگزاری جلسات دروس عملی ، وضعيت فضاهای آزمایشگاهها و کارگاهها به لحاظ روشنایی ، تهویه ، سکوبندی و رعایت نکات ایمنی و وجود دستور کار مدون آزمایشگاهی)، 

نظارت دقیق بر تشکیل جلسات شورای پژوهشی و بررسی مصوبات آن،

بررسی طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی از نظر رعایت مقررات و ضوابط و کیفیت طرحها و تاکید بر افزایش طرحها خصوصا طرحهای برون دانشگاهی،

کنترل و نظارت دقیق بر نحوه صرف بودجه پژوهشی دانشگاه و خروجی های پژوهشی  پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی در قالب مقالات چاپ شده در مجلات علمی و ISIو چاپ کتاب و مجلات علمی در واحد و بررسی فعالیت دفاتر طرح و برنامه و بودجه و ارتباط با صنعت، 

نظارت و تاکید بر برگزاری سمینارها و کنفرانسها و انجمنهای علمی،

نظارت بر مرکز فن آوری و اطلاعات واحدها از نظر رعایت نکات ایمنی و دارا بودن آخرین اطلاعات آموزشی ، پژوهشی و نرم افزارهای مورد استفاده و نحوه اطلاع رسانی واحدها بوسیله سایت رایانه ای.